tutarlılık

« Sözlük Dizinine Dön

Bir bütünü meydana getiren unsurlar arasındaki mantıksal uyum.

İngilizcesi:
consistency
« Sözlük Dizinine Dön