tüzük

« Sözlük Dizinine Dön

Yasalarda genel ve soyut olarak belirtilen ilke ve hükümlerin somutlaştırılması ve açıklanması amacıyla bakanlar kurulu veya kabinenin Danıştay denetiminden geçirerek çıkardığı hukuki metinler.

« Sözlük Dizinine Dön