İnsanların üzerinde yaşadığı, siyasal sınırları olan toprak parçası.

İngilizcesi:
country