uluslararası hukukun önceliği

« Sözlük Dizinine Dön

Bir ülkenin iç hukuku ile -o ülkenin taraf olduğu- uluslararası hukuk mevzuatı arasında bir uyuşmazlık olması halinde, uluslararası hukukun hükümlerinin uygulanması gereği.

İngilizcesi:
priority/supremacy of international law
« Sözlük Dizinine Dön