uluslararası iktisat

« Sözlük Dizinine Dön

Uluslararası ticaret, üretim faktörlerinin uluslararası dağılımı vb. gibi ülkelerarası iktisadi ilişkileri çeşitli boyutlarıyla irdeleyip çözümlemeyi konu edinen iktisat dalı.

İngilizcesi:
international economics
« Sözlük Dizinine Dön