uluslararası ilişkiler

« Sözlük Dizinine Dön

Hükümetler, halklar ve devlet dışı aktörler ya da kuruluşlar arasında ülke sınırlarını aşan ve söz konusu aktörlerin uluslararası güçler dengesindeki ağırlıkları ve temsil ettikleri grupların çıkarları tarafından belirlenen ilişkilerin tümü. Devletlerin birbirleriyle kurdukları her türlü ilişkiler.

İngilizcesi:
international relations
« Sözlük Dizinine Dön