uluslararası para fonu

« Sözlük Dizinine Dön

IMF. Uluslararası ticaretin serbestçe işlemesini sağlamak için gerekli konvertibilite koşullarını gerçekleştirmek ve kambiyo kısıtlamalarını kaldırmak; dış ödeme güçlüğü içine düşen ülkelere finansal destek sağlamak; uluslararası parasal ilişkiler ve diğer konularda danışmanlık hizmetleri vermek ve parasal-mali işbirliğine yardımcı olmak gibi amaçlarla; kapitalist dünya sisteminde zaman zaman meydana gelen tıkanıklıkları gidermek ve sistemin istikrarlı bir şekilde yürümesini temin etmek için, II. Dünya Savaşı sonlarında yapılan Bretton Woods Konferansları sonucunda, 1945’de imzalanan uluslararası anlaşmayla kurulmuş olan para-kredi kuruluşu.

İngilizcesi:
international monetary fund
« Sözlük Dizinine Dön