üretim faktör payları

« Sözlük Dizinine Dön

Üretime katılan faktörlerin, üretim süreci sonunda yaratılan hasıladan aldıkları paylar. Bu çerçevede toprağın payı rant, emeğin payı ücret, sermayenin payı faiz ve müteşebbisin payı ise kâr olarak adlandırılmaktadır.

İngilizcesi:
factor shares
« Sözlük Dizinine Dön