üretim faktörleri

« Sözlük Dizinine Dön

Toprak, emek, sermaye.. gibi üretim sürecinde yer alan, belli başlı çıktıların üretilebilmesi için girdi olarak kullanılan ekonomik ve teknik unsurlar. Üretim sürecine doğrudan veya dolaylı olarak giren, kendileri aracılığı ile üretim yapılabilen doğal ya da insan ürünü her türlü araç, nesne ve teknik bilgiye de üretim araçları denir.

İngilizcesi:
factors of production
« Sözlük Dizinine Dön