üretimin küreselleşmesi

« Sözlük Dizinine Dön

Maliyet, üretim faktörünün elverişliliği ve fırsat maliyetleri dikkate alınarak üretimin belirli aşamalarının değişik bölgelerde gerçekleştirilmesi biçiminde ortaya çıkan sistem. Küreselleşen üretim global pazara, yani tüm dünyaya yönelik olarak gerçekleştirilir; ülkelerdeki maliyet farkları bir avantaj kabul edilir. Şirketler, sınır ötesi sabit sermaye yatırımı, sınır ötesi iştirak ve fason imalat yaparak üretim faaliyetlerini uluslararası alana taşırlar.

İngilizcesi:
globalization of production
« Sözlük Dizinine Dön