Uruguay turu

« Sözlük Dizinine Dön

GATT şemsiyesi altında uluslararası ticaretin serbestleştirilmesi amacıyla II. Dünya Savaşı sonrası dönemde düzenlenmiş, çok taraflı ticaret müzakere turlarının sekizincisi. 1986-1993 arasında gerçekleştirişmiş olan, 123 ülkenin taraf olduğu turlar sonunda DTÖ kurulmuş ve tarihin en kapsamlı serbest ticaret anlaşmaları imzalanmıştır. bkz. GATT, DTÖ.

İngilizcesi:
Uruguay round
« Sözlük Dizinine Dön