üst-belirlenim

« Sözlük Dizinine Dön

Bir toplumsal oluşumun parçasının, belirli bir sıradüzenine göre de olsa, içinde yer aldığı bütünlük ve diğer parçalardan hem etkilenmekte, hem de onları etkilemekte olduğunu ifade etmek üzere kullanılan kavram. Bu bağlamda belirleyicilik, karmaşık ve çok çeşitlidir. L. Althusser’ci postmodern söylemin anahtar kavramı olan üstbelirlenim, bir toplumsal varlığın toplumsal bütünlük içindeki tüm varlıkların karşılıklı etkileşimiyle ortaya çıkacağını ifade etmektedir.

İngilizcesi:
over-determination
« Sözlük Dizinine Dön