üstyapı

« Sözlük Dizinine Dön

1. Ulaşım, iletişim, barınma ve beslenme imkânlarından oluşan altyapının üzerinde gelişen kültür, eğitim, sanat, bilim gibi kurumların tümünü ifade eden kavram. 2. Marksist kurama göre, üretim güçleri ile üretim ilişkilerinin belirlediği ekonomik altyapı dışında kalan her şey. bkz. altyapı.

İngilizcesi:
superstructure
« Sözlük Dizinine Dön