ütopik sosyalizm

« Sözlük Dizinine Dön

Kendi içerisinde farklılıklar göstermekle beraber, sosyalist toplumun nasıl olacağına dair somut modeller geliştirmek bakımından aynı payda altında toplanabilecek düşünürlerin görüşlerinden oluşan ve 19. yüzyılda Avrupa’da etkili olmuş bir düşünce akımı. Başlıca temsilcilerini S. Simon, C. Fourler, R. Owen, ve J. Proudhon gibi düşünürlerin oluşturduğu ütopik sosyalizm temel olarak, Hristiyanlığın yerine yeni bir inanç ve yaşam sistemi olarak sosyalizmin ikame edilmesi, özel mülkiyet ve miras hakkının kaldırılması, toplumun tüm bireylerine her konuda eşit şans tanınarak insanlara yeteneklerine göre iş verilmesini savunmaktadır. bkz. sosyalizm, komünizm, kapitalizm.

İngilizcesi:
utopian socialism
« Sözlük Dizinine Dön