uydulaştırma politikası

« Sözlük Dizinine Dön

Sovyetler Birliği’nin 1940’larda Kızılorduyla Doğu Avrupa’ya girişinin hemen ardından uyguladığı politika. Buna göre, ilk aşamada bu ülkelerdeki muhalif siyasal elit tasfiye edilecek, daha sonra tasfiye işlemi tüm toplum katmanlarına yayılacak, böylece Doğu Avrupa sadece bir askeri tampon bölge değil, aynı zamanda çeşitli biçimlerde kapitalist dünyadan gelebilecek ideolojik ve psikolojik tehditlere karşı dış savunma hattı olarak kullanılacaktır.

İngilizcesi:
satellization policy
« Sözlük Dizinine Dön