uygulamalı ekonomi

« Sözlük Dizinine Dön

Para ve maliye politikaları gibi ekonomik olguların çeşitli iktisadi faaliyet alanlarında, değişik yer ve zamanlarda uygulanması ve iktisadi faaliyetlerin belirli yönlere kanalize edilmesi amacıyla alınması gereken ekonomik karar ve önlemleri incelemeyi konu edinen iktisat dalı.

İngilizcesi:
applied economics
« Sözlük Dizinine Dön