uylaşımcılık

« Sözlük Dizinine Dön

Konvensiyonalizm. Diğer konularda olduğu gibi bilimsel yasaların da muhtemel bir çok uylaşımdan sadece biri olduğunu ve bilimsel nesnelliğin, benimsenen uylaşım modelleri üzerinde ittifak etmekten öte bir anlam taşımadığını ileri süren yaklaşım.

« Sözlük Dizinine Dön