uzlaşı demokrasisi

« Sözlük Dizinine Dön

Toplumdaki önemli karar süreçlerinin her aşamasına olabildiğince bütün farklı grupların dahil edilmesini ve bu yolla yapılan müzakereler sonucu kararların olası en geniş uzlaşı ile alınmasını sağlamayı amaçlayan yönetim tarzı. bkz. çoğunluk demokrasisi, demokrasi.

İngilizcesi:
consensus democracy
« Sözlük Dizinine Dön