varlıkbilimsel tekçilik

« Sözlük Dizinine Dön

bkz. ontolojik monizm.

« Sözlük Dizinine Dön