varoluşçuluk

« Sözlük Dizinine Dön

Kaygı ve belirsizliğin egemen olduğu, II. Dünya Savaşının yarattığı maddi ve manevi çöküş ortamında, yeni bir arayış biçimi olarak ortaya çıkan ve insan varlığının büyük bir tehlike içinde olduğu, insanın istikrarsız bir dünyada yaşamak zorunda bırakıldığı, varoluşun her zaman tek ve bireysel olduğu, insanın varoluşunun ona atfedilen her türlü özden önce geldiği tezini işleyen felsefi görüş.

« Sözlük Dizinine Dön