Veizenbaum tezi

« Sözlük Dizinine Dön

Teknolojik devrimin hızlanmasıyla modern dünyada bilgisayarların büyük bir hızla yaygınlaşması ve işyerlerinin yanı sıra evlere de girmeye başlamasının getirdiği fiili ya da potansiyel tehlikelere işaret ederek, insanlar arası sosyal ilişkileri zedeleyecek ölçüde makina-insan ilişkisinin öne çıkmasını eleştiren; bilgisayarı kişilik kazanmış bir zeka olarak nitelendiren; çağdaş gençliğin bilgisayar tutkusunu uyuşturucu tutkusuna benzeten; yalnızlığını başka insanlarla paylaşmak yerine bilgisayar ekranıyla paylaşan ve giderek toplumsal çevresine yabancılaşmış yeni bir insan soyunun türemekte olduğunu ileri süren görüş.

İngilizcesi:
Veizenbaum thesis
« Sözlük Dizinine Dön