vergi

« Sözlük Dizinine Dön

1. Devlet ya da devletin yetkili kıldığı resmi otoriteler tarafından gerçek veya tüzel kişilerden yasalar çerçevesinde, hukuksal yaptırım kullanılarak bir karşılık vadetmeden alınan para. 2. Yönetim tarafından kamu hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla doğrudan veya dolaylı olarak alınan para. Bu çerçevede, bir vergi matrahı üzerinden belirli oranda yapılan kesintiye doğrudan vergi; bir malın fiyatına eklenerek alınan vergiye dolaylı vergi; vergi yasalarına göre kendisine vergi borcu yüklenen gerçek ya da tüzel kişiye vergi mükellefi; vergi kanun ve hükümleri çerçevesinde esasen mükelleften vergisinin alınması gereken belirli vergi konularının, kanun koyucu tarafından vergi dışı bırakılmasına vergi istisnası; kendileri için vergi borcu doğuran bir durum olmakla birlikte bazı şahıs veya kuruluşların vergi mükellefiyeti kapsamı dışında tutulmasına da vergi muafiyeti denir.

İngilizcesi:
tax
« Sözlük Dizinine Dön