Wilson prensipleri

« Sözlük Dizinine Dön

Ocak 1918’de Birinci Dünya Savaşı sonrası konjonktürde yeniden yapılanma arayışları sürerken ABD Başkanı Woodrow Wilson tarafından ortaya atılan, toplam 14 maddeden oluşan ve ilk beş maddesinde barışın gerçekleşmesinin genel prensiplerini, geriye kalan dokuz maddesinde ise Avrupa’da kalıcı bir yerleşim için gerekli olan sınır değişikliklerini içeren prensipler.

İngilizcesi:
Wilson principles
« Sözlük Dizinine Dön