yanaşmacılık

« Sözlük Dizinine Dön

Yoğun minnet veya sadakat duygusuyla, çalışanların, görev yaptıkları kurum yerine, hiyerarşide kendi üstünde bulunanlara hizmet etmesi. bkz. kayırıcılık.

İngilizcesi:
clientelism
« Sözlük Dizinine Dön