yanlış uzlaşı yanlılığı

« Sözlük Dizinine Dön

Yanlış uzlaşı etkisi. Bir gruba mensup kişilerin sahip oldukları bireysel inanç ve duyguların, gerçeğe aykırı biçimde, grubun diğer tüm üyeleri tarafından da aynen paylaşıldığına inanma eğiliminde olmaları durumu. Sosyal olayların anlaşılması ve değerlendirilmesinde yanlış uzlaşı yanlılığı ile çoğulcu cehalet birbirine zıt durumları betimler. Çoğulcu cehalet durumunda, insanların çoğunluğunun benimsemediği normlar, kendi dışındakiler tarafından beğeniliyor düşüncesi ile desteklenirken; yanlış uzlaşı yanlılığının söz konusu olduğu durumlarda ise, bireyler kendilerinin beğendiği veya taraftar olduğu konularda, gerçek durum öyle olmadığı halde, diğer insanların da aynı şeyi düşündüğünü zannederler. bkz. çoğulcu cehalet.

İngilizcesi:
false consensus bias
« Sözlük Dizinine Dön