yanlışlanabilirlik ilkesi

« Sözlük Dizinine Dön

K.R. Popper tarafından geliştirilen ve bir önermenin bilimselliğinin, tümevarımın mantıksal olarak imkansız olması nedeniyle mantıksal pozitivistlerin ileri sürdük­leri gibi doğrulanabilirlik ile değil, ancak sınanabilir ve muhtemel gözlem önermeleriyle yanlışlanabilir bir mantıksal yapıya sahip olmasına bağlı olduğunu öngören ilke. bkz. doğrulanabilirlik ilkesi, yanlışlamacılık, mantıksal pozitivizm.

İngilizcesi:
falsifiability principle
« Sözlük Dizinine Dön