yargı

« Sözlük Dizinine Dön

1. Devletin en temel üç işlevinden biri olarak, belirli bir hukuk sistemi çerçevesinde, yasama organının meydana getirdiği kanunları somut durumlara uyarlamak, anlaşmazlıkları çözmek, böylece adaleti sağlamak amacıyla, bağlayıcı ve yaptırım gücüne sahip karar üretme. bkz. yasama, yürütme, hukuk. 2. Bir konuda sonuç niteliğinde verilen karar; yargılama veya değerlendirme sonrasında ulaşılan sonuç. 3. Doğru veya yanlış olarak nitelenebilen karar.

İngilizcesi:
judiciary/judgment
« Sözlük Dizinine Dön