yasa gücünde kararname

« Sözlük Dizinine Dön

bkz. kanun hükmünde kararname.

« Sözlük Dizinine Dön