yasal-rasyonel otorite

« Sözlük Dizinine Dön

Güç kullanımının meşruluğunun, belirli amaçları geçekleştir­mek üzere konmuş rasyonel yasalarla sağlandığı iktidar yapısı. (M. Weber) bkz. geleneksel otorite, karizmatik otorite.

İngilizcesi:
rational-legal authority
« Sözlük Dizinine Dön