yaşam tarzı

« Sözlük Dizinine Dön

Gündelik yaşam, giyim-kuşam, eğlence ve tüketim kalıpları bakımından benzeşme/farklılaşma ile ortaya çıkan tutum ve davranış bütünü.

İngilizcesi:
life-style
« Sözlük Dizinine Dön