yatay entegrasyon

« Sözlük Dizinine Dön

Farklı sektörlerde faaliyette bulunan firmaların ölçek ekonomilerinden istifade etmek, maliyetleri düşürüp, finans, reklam, dağıtım veya pazarlama avantajları elde etme amacıyla birleşip tek çatı altında toplanmaları. bkz. dikey entegrasyon.

İngilizcesi:
horizontal integration
« Sözlük Dizinine Dön