yedek akçeler

« Sözlük Dizinine Dön

İhtiyatlar. İlerde meydana gelmesi muhtemel zararların karşılanması, işletmenin faaliyetini sürdürmesi veya gelişmesinin sağlanması, pay sahiplerine istikrarlı kâr dağıtımının mümkün kılınması.. gibi amaçlarla ticari işletmelerce kazançlardan ayrılarak oluşturulan kaynaklar. Yedek akçeler bilançonun pasif kısmında ve özkaynaklar içinde gösterilir. Yasaların emredici hükümleri gereğince ayrılan yedeklere zorunlu yedek akçeler; işletme yöneticilerinin kendi inisiyatifleriyle ayırdıkları yedeklere de ihtiyari yedek akçeler adı verilir.

« Sözlük Dizinine Dön