yeni kurumcu iktisat

« Sözlük Dizinine Dön

Birey davranışlarına çerçeve çizen, bu yolla farklı eko­no­mik davranışlara yol açan kurumların da neoklasik fayda-maliyet analizi kapsamında ele alınabi­leceğini ileri süren yaklaşım.

İngilizcesi:
new institutional economics
« Sözlük Dizinine Dön