yeni sosyal hareketler

« Sözlük Dizinine Dön

1960 sonrası dönemde, işçi hareketlerinden farklı amaçlarla bir araya gelen ve daha çok çevre, barış, kadın, çocuk, azınlıklar, insan hakları ve ayrımcılık gibi konulara odaklanan sosyal hareketler.

İngilizcesi:
new social movements
« Sözlük Dizinine Dön