yenilik teorisi

« Sözlük Dizinine Dön

Sürekli yeniliklerin ortaya çıkmasının kapitalist sürecin karşılaşacağı bunalımların aşılmasını ve toplumsal evrimin kesintiye uğramadan sürmesini mümkün kılacağını savunan kuram. (J. Schumpeter) Buna göre üretimde kullanılan faktör miktarının yerine üretim biçiminin değiştirilmesi durumunda ürün miktar yahut kalitesinde veya kalite ve miktarı sabit tutup üretim faktörlerinin fiyatında bir düşüş olmaksızın maliyette bir azalış elde edildiğinde yapılan şey bir yeniliktir. Piyasaya daha önce bilinmeyen bir mal veya kalitenin sürülmesi, yeni bir üretim tekniğinin geliştirilmesi, yeni bir hammaddenin bulunması, yeni pazar alanlarının bulunması veya sanayinin reorganizasyonu biçiminde ortaya çıkan bu yenilikler, kâr oranlarını sürekli yüksek tutacağı için toplumsal yapıyı dönüştürecek bir yenilikçi müteşebbis kesimin var olmasını sağlayacaktır. bkz. yaratıcı yıkım.

İngilizcesi:
theory of innovation
« Sözlük Dizinine Dön