yerli ekonomi

« Sözlük Dizinine Dön

Ülke sınırları içindeki ekonomik faaliyetler bütünü.

İngilizcesi:
domestic economy
« Sözlük Dizinine Dön