yeşil devrim

« Sözlük Dizinine Dön

1. 20. yüzyılın son çeyreğinde tarım teknolojisindeki önemli gelişmeler, suni gübre kullanımı ve sulama olanaklarının iyileştirilmesi sonucu azgelişmiş ülkelerde tarımda ulaşılan yüksek verimliliği ifade etmek üzere kullanılan deyim. 2. Yoğun bilimsel araştırmalarla birlikte tarımsal teknolojilerin geliştirilmesiyle başta buğday, mısır ve pirinç olmak üzere bitki tohumlarının çeşitlendirilmesi ve ehlileştirilmesi sonucu ortaya çıkan verimlilik artışı. bkz. ehlileştirme.

İngilizcesi:
green revolution
« Sözlük Dizinine Dön