yoksunluk

« Sözlük Dizinine Dön

Bir toplumda yaşayan insanların ihtiyaç duydukları, elde etmeyi amaçladıkları veya elde etmeyi kendileri için bir hak olarak gördükleri şeylerden yoksun kalmaları veya yoksun bırakılmaları durumu. Yoksunluk, yoksulluk gibi herkes için geçerli bir nesnel kritere bağlanamaz. Sevgiden, ilgiden veya saygıdan mahrum kalma yoksunluğa yol açmakla birlikte yoksulluk nedeni sayılmaz. bkz. yoksulluk, göreli yoksunluk.

« Sözlük Dizinine Dön