İSLAM DÜŞÜNCESİNDE FELSEFE-KELAM İLİŞKİSİ

Yazar İrfan Bayın’ın yüksek lisans çalışmasıyla ortaya çıkan eser, özü itibariyle İslam felsefesinin kelama indirgenemeyeceği, islam felsefesi, tasavvuf ve kelamın birbirleriyle etkileşim ve ilişkileri olsa da her birinin özgün düşünce gelenekleri olduğu tezini savunmaktadır. Litera yayıncılık, 1 inci baskı, Aralık 2020, 305 sayfa.