1932 doğumlu, lisans ve doktorasını Harvard Üniversitesinde tamamlamış olan yazar Herbert A. Davidson, kendi üniversitesi dışında Cambridge, Massachusetts ve UCLA gibi prestijli üniversitelerde dersler vermiş. Kitap teorik bir girişten sonra insan aklı, faal akıl, fezayan, maddi akıl, südur gibi teorik kavramlar çerçevesinde üç büyük islam filozofunun akla ilişkin düşüncelerini tarihsel bir akış içinde ve mukayeseli olarak inceliyor. Litera yayıncılık, 1 inci baskı, Ekim 2020, 428 sayfa.

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE FELSEFE-KELAM İLİŞKİSİ
Category:

Yazar İrfan Bayın’ın yüksek lisans çalışmasıyla ortaya çıkan eser, özü itibariyle İslam felsefesinin kelama indirgenemeyeceği, islam felsefesi, tasavvuf ve kelamın birbirleriyle etkileşim ve ilişkileri olsa da her birinin özgün düşünce gelenekleri olduğu tezini savunmaktadır. Litera yayıncılık, 1 inci baskı, Aralık 2020, 305 sayfa.