Varlık ve Zaman
Category:
20. yüzyılın en önemli, hem felsefesi hem politik tercihleriyle halen en fazla tartışılan düşünürlerinden biri olan Heidegger ontoloji, metafizik, mantık, dil, fenomenoloji, tarih, sanat ve teknoloji alanlarıyla ilgilenen ve bu alanlarda çalışmalar yapanların uğramadan geçemeyeceği bir duraktır. Başyapıtı olarak bilinen Varlık ve Zaman, düşünürün tüm felsefi serüveni boyunca meşgul olduğu temel problemi ortaya koyması ve onu açımlama tarzıyla sonraki eserlerinin genel karakterini belirlemesi açısından biricikliğini korumaktadır. Şüphesiz “varlığın anlamına ilişkin soru”ya önemli açılımlar getiren bu…

Martin Heidegger’in üzerinde en çok çalışılmış, defalarca şerhedilmiş, hala aynı ilgi ve hararetle okunup tartışılmaya devam eden başyapıtı Varlık ve Zaman bu defa Marmara Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Erdal Yılmaz tarafından ele alınmış. 27 başlığı kapsayan ders anlatımları ve okuma gurubunda cereyan eden tartışmalar da içeriğe dahil edilmiş. Böylece dinamik uslubu ile felsefeyle ilgilenen herkesin okumaktan mutluluk duyacağı bir kitap ortaya çıkmış. Küre Yayınları, Aralık 2020,555 sayfa.