açık tercih

« Sözlük Dizinine Dön

Bir toplumdaki bireylerin başkalarına açıkladıkları tercihler. Kişiler tercihlerini olduğu gibi açıklamaları halinde kınanma, baskı veya ceza göreceklerini hissettiklerinde, veya tercihlerini olduğundan farklı biçimde ifade ettiklerinde ödüllendirileceklerini gördüklerinde gerçek tercihlerini açıklamayabilirler. (T. Kuran) bkz. saklı tercih, açık kamuoyu, saklı kamuoyu, tercih çarpıtması.

İngilizcesi:
public preference
« Sözlük Dizinine Dön