adi şirket

« Sözlük Dizinine Dön

Tüzel kişiliğe sahip olmayan, bir sermaye şirketi niteliği taşımayan, iflas hükümlerine tabi olmayan ve ticaret odasına kaydı gerekmeyen, faaliyetleri daha ziyade kişisel bilgi ve beceriye dayanan, birden fazla gerçek kişinin kurup işletebildiği ortaklık.

İngilizcesi:
ordinary partnership
« Sözlük Dizinine Dön