ağır sanayi

« Sözlük Dizinine Dön

Ekonominin ihtiyaç duyduğu temel girdilerin, öteki sanayilerin kuruluşu ve işlemesini sağlayan makine, teçhizat ve ara girdilerin üretildiği sanayi dalı.

İngilizcesi:
heavy industry
« Sözlük Dizinine Dön