ahlâkî yargı

« Sözlük Dizinine Dön

İnsan davranışları ve insanlar arası ilişkilerin nasıl olması gerektiği konusunda ölçüler getiren, ahlâkî ilkelere uymayan tutum, davranış ve eylemleri kötü; uyanları da iyi olarak niteleyen yargılardan her biri.

İngilizcesi:
moral judgement
« Sözlük Dizinine Dön