analitik Marksizm

« Sözlük Dizinine Dön

1980’li yıllardan itibaren Marksist yaklaşımın tarihselci ve ekonomik determinist unsurlarını terk ederek, metodolojik bireyci bir yaklaşımla bireylerin rasyonel tercihlerinin üzerine eleştirel nitelikli bir teori geliştirmeye çalışan düşünce akımı. bkz. metodolojik bireycilik.

İngilizcesi:
analytical Marxism
« Sözlük Dizinine Dön