analiz eğrisi

« Sözlük Dizinine Dön

Bir olgunun belirli değişkenlerle ilişkisinin, çeşitli düzeylerde aldıkları değerlerin koordinat düzleminde işaretlenmesi sonucunda ortaya çıkan noktaların birleştirilmesi suretiyle sürekli bir çizgi halinde, grafiksel gösterimi.

İngilizcesi:
analysis curve
« Sözlük Dizinine Dön