analoji

« Sözlük Dizinine Dön

1. İki şey arasındaki benzerliğe dayanarak birisi ile ilgili yargıyı diğeri için de geçerli sayma. 2. Belirli öncüllerden hareketle, benzer olay ve olgular arasındaki sebep-sonuç ilişkilerinden de yararlanarak mantıksal sonuçlar elde etme yöntemi. bkz. tasım, kıyas.

İngilizcesi:
analogy
« Sözlük Dizinine Dön