anayasal iktisat

« Sözlük Dizinine Dön

Devlet ve bireyin siyasal hak ve özgürlüklerinin yanı sıra devletin ekonomik hak, yetki, görev ve sorumluluklarıyla bireylerin ekonomik hak ve özgürlüklerinin de anayasal metinler çerçevesinde incelenmesini konu edinen ve devletin sadece siyasal değil, iktisadi etkinlik alanının da anayasal düzeyde sınırlanmasını öngören disiplin.

İngilizcesi:
constitutional economics
« Sözlük Dizinine Dön