anlamlılık

« Sözlük Dizinine Dön

1. Bir şeyin anlam kavramı ile, ya da anlam kavramı dolayımından geçirilerek çözümlenebilir olması. Bir nesne, bir işaret ya da bir önermenin bir anlam ifade edip etmemesi; söylenen bir şeyin anlamlı olup olmaması. 2. İstatistiksel anlamda bir deney veya gözlemden elde edilen sonuçların şansa bağlı olup olmaması. Buna göre, belirli işlemler sonunda şansa bağlanamayacağı tespit edilen sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edilir.

İngilizcesi:
meaningfulness / significance
« Sözlük Dizinine Dön